თბილისი

კოსტავას ქ. #47/57

სლოტ კლუბი და ტოტალიზატორი

ორშაბათი - კვირა

24 საათი

სადგურის მოედანი #2, "თბილისი ცენტრალის" შენობა

სლოტ კლუბი და ტოტალიზატორი

ორშაბათი - კვირა

24 საათი

ჯავახეთის ქ. #2

ტოტალიზატორი

ორშაბათი - კვირა

12:00-02:00

ქეთევან წამებულის #91-ის მოპირდაპირე მხარე

ინტერნეტ სალარო

ორშაბათი - კვირა

12:00-02:00

რუსთავი

მეგობრების გამზირი#14

ინტერნეტ სალარო

ორშაბათი - კვირა

12:00-02:00

გორი

გურამიშვილის ქ #1

სლოტ კლუბი & ტოტალიზატორი

ორშაბათი - კვირა

11:00-01:00

ბათუმი

ჭავჭავაძის გამზ. #5, "ბათუმი პლაზას" შენობა, 1 სართული

კაზინო, სლოტ კლუბი და ტოტალიზატორი

ორშაბათი - კვირა

24 საათი

ფოთი

რეკვავას #1

ინტერნეტ სალარო

ორშაბათი - კვირა

10:00-23:30

თელავი

ალაზნის გამზ. #43

სლოტ კლუბი და ტოტალიზატორი

ორშაბათი - კვირა

12:00-01:00

ქუთაისი

ფალიაშვილის ქ. #31

ტოტალიზატორი

ორშაბათი - კვირა

12:00-02:00


- ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. #47/57, #2 და #3 შენობა-ნაგებობის მარცხენა ფლიგელი, სართული I, დარბაზი # 1 და სართული II, ოთახი #1 (დარბაზი #1 და ოთახი #1 ერთმანეთთან დაკავშირებულია შიდა კიბით), სალარო #1 (სათამაშო აპარატების სალონის ტერიტორია სანებართვო მოწმობა #19-06/151);
- ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. #47/57, #2 და #3 შენობა-ნაგებობის მარცხენა ფლიგელი, სართული I, დარბაზი # 1 და სართული II, ოთახი #1 (დარბაზი #1 და ოთახი #1 ერთმანეთთან დაკავშირებულია შიდა კიბით), სალარო #1, სალარო #2 (სათამაშო აპარატების სალონის ტერიტორია სანებართვო მოწმობა #19-06/151);
- ქ. თბილისი, რკინიგზის ცენტრალური ვაგზალი, ნულოვანი სართული, RO-4 და RO-5 ნაწილები, სალარო #1 (ტოტალიზატორის ტერიტორია, სანებართვო მოწმობა #19-05/020);
- ქ. თბილისი, რკინიგზის ცენტრალური ვაგზალი, ნულოვანი სართული, RO-4 და RO-5 ნაწილები, სალარო #2 (ტოტალიზატორის ტერიტორია, სანებართვო მოწმობა #19-05/020);
- ქ. თბილისი, ქეთევან წამებულის გამზ. #77, შენობა-ნაგებობა #1, პირველი სართული, ფართი #1. (ტოტალიზატორის ტერიტორია სანებართვო მოწმობა # 19-05/270);
- ქ. თელავი, ალაზნის გამზ. #43, შენობა-ნაგებობა #1, მარცხენა ფლიგელი, ფართი #3, ოთახი #1 (ტოტალიზატორის ტერიტორია სანებართვო მოწმობა # 19-05/157);
- ქ. ბათუმი, ჭავჭავაძის ქ. #5, I სართული, მარცხენა ფლიგელი,  დარბაზი #1, სამორინეში გაერთიანებული ფართი #1. (სათამაშო აპარატების სალონის ტერიტორია სანებართვო მოწმობა # 19-06/181);
- ქ.ფოთი, რეკვავას ქ. #1, #625 ნაკვეთზე არსებული შენობა-ნაგებობა #1, პირველი სართული, ფართი #1, (ტოტალიზატორის ტერიტორია სანებართვი მოწმობა # 19-05/085);
- ქ. გორი, გურამიშვილის ქ. #1, შენობა N1, პირველი სართული, ფართი N1 (ტოტალიზატორის ტერიტორია. ნებართვა 19-05/267);
- ქ.თბილისი, ჯავახეთის ქ. #2, მეტროსადგურ ვარკეთილის მიმდებარედ, სავაჭრო ცენტრ "ქარვასლა-2003"-ის მე-3 სართულზე არასაცხოვრებელი ფართი #2 (ნაკვეთი #004/020), (ტოტალიზატორის ტერიტორია სანებართვო მოწმობა # 19-05/217);
- ქ. ქუთაისი, ფალიაშვილის ქ. #31, #01/532 ნაკვეთზე განთავსებული შენობა #2, პირველი სართული, ფართი #1 (ტოტალიზატორის ტერიტორია სანებართვო მოწმობა # 19-05/179);
- ქ. რუსთავი, მეგობრობის გამზ. #14-ის მიმდებარე ტერიტორია, ნაკვეთი #009-ზე არსებული შენობა #1, ფართი #1. (ტოტალიზატორის ტერიტორია სანებართვო მოწმობა # 19-05/253).


1. მოთამაშე ვალდებულია ზემოაღნიშნულ მისამართებზე განთავსებულ სალაროებში წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მოითხოვოს მოგების გაცემა მის ბალანზე არსებული ნაშთის ფარგლებში.
2. მოთამაშეთა პირადობის დადგენის დროს, შპს „ჩემპიონები 111“ უფლებამოსილია მიიღოს, საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი, ხოლო საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირის შემთხვევაში მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტი ან პირადობის მოწმობა ან საქართველოს ბინადრობის მოწმობა. უცხო ქვეყნის მოქალაქის პირადობის მოწმობაზე ლათინური სიმბოლოებით აუცილებლად უნდა იკითხებოდეს დოკუმენტის გამცემი ქვეყანა და ორგანო, აგრეთვე პირის სახელი და გვარი.
3. ასევე შპს ჩემპიონები 111 უფლებამოსილია მიიღოს ახალი სტილის მართვის მოწმობა იმ შემთვევაში თუ კლინეტი ვერიფიცირებულია - საქართველოს მოქალაქის შემთვევაში საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობით ან პასპორტით, ხოლო საქართველოს მოქალაქეების არმქონე პირის შემთხვევაში მხოლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტით ან პირადობის მოწმობით, სისტემურ ელექტრონული გზით.
4. შპს „ჩემპიონები 111“ არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ არასწორად ჩარიცხულ თანხებზე, აღნიშნული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ თავად მომხმარებლებს.
5. უნაღდო ნაგარიშწორების დროს მოთამაშე ირჩევს მისთვის სასურველ პარტნიორ ბანკს ან ელექტრონულ სადეპოზიტო საშუალებას და საკუთარი ბალანსიდან ახდენს თანხის გადარიცხვას შესაბამის პლასტიკური ბარათის ანგარიშზე ან ელექტრონული სადეპოზიტო საშუალების ბალანსზე.
6. პირადი ბალანსიდან მოგებული თანხის გატანა შეიძლება იმ ვიზა ბარათზე, რომლის საშუალებითაც ერთხელ მაინც არის შევსებული პირადი ბალანსი.
7. პლასტიკური ბარათით თანხის გატანის დროს მოქმედებს ლიმიტები: ერთჯერადად შესაძლებელია მინიმუმ 1 ლარის და მაქსიმუმ 1500 ლარის გატანა, 24 საათში შესაძლებელია მაქსიმუმ 3500 ლარის გატანა .
8. მოგებათა გაცემა ხდება მოგებიდან 30 დღის განმავლობაში.
9. მოთამაშის მიერ რეგისტრაციისას მითითებული ელექტრონული ფოსტის დავიწყების შემთხვევაში, მისი აღდგენის მიზნით მოთამაშე უფლებამოსილია დაუკავშირდეს შპს „ჩემპიონები 111“-ის ცხელ ხაზს და დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები:
- თუ ანგარიში არ არის ვერიფიცირებული, აუცილებელია მომხმარებლმა დაასკანეროს ან გადაუღოს ფოტო საკუთარი პირადობის დამადასტურებელ საბუთს და გამოაგზავნოს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@europe-bet.com. თუ პირადობის მოწმობაში მითითებული მონაცემები დაემთხვევა სისტემაში რეგისტრაციისას მითითებულ მონაცემებს, ოპერატორის მიერ მოხდება ელექტრონული ფოსტის მისამართის შეხსენება.
- თუ ანგარიში ვერიფიცირებულია მომხმარებელმა, მის შესახებ უნდა დაასახელოს რამდენიმე მონაცემი, კერძოდ: სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, საცხოვრებელი ადგილი (რეგისტრაციის მიხედვით). იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის მიერ დასახელებული პასუხები დაემთხვევა, სისტემაში რეგისტრაციისას მითითებულ მონაცემებს, ოპერატორის მიერ მოხდება ელექტრონული ფოსტის მისამართის შეხსენება.
10. მოთამაშის მიერ რეგისტრაციისას მითითებული ტელეფონის ნომრის ან ელექტრონული ფოსტის შეცვლის სურვილის შემთხვევაში ,მოთამაშე უფლებამოსილია დაუკავშირდეს შპს“ჩემპიონები 111- ის“ ცხელ ხაზს და დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები:
- თუ ანგარიში არ არის ვერიფიცირებული, აუცილებელია მომხმარებელმა დაასკანეროს ან ფოტო გადაუღოს საუთარ პირადობის დამადასტურებელ საბუთს და გამოაგზავნოს მისამართზე info@europe-bet.com თუ პირადობის მითითებული მონაცემებეი დაემთხვევა სისტემაში მითითებულ მონაცემს ოპერატორის მხრიდან მოხდება ტელეფონის ნომრის ან იმეილის ჩანაცვლების თაობაზე ინფორმაციის მიღება და ტრანზაქციების კონტროლის დეპარტამენტში გადაგზავნა მისამართზე;/ transaction@europe-bet.com ამ ცვლილების განსახორციელბელად.
- თუ ანგარიში ვერიფიცირებულია მომხმარებელმა, მის შესახებ უნდა დაასახელოოს რამდენიმე მონაცემი კერძოდ: სახელი ,გვარი ,დაბადების თარიღი პირადი ნომერი.იმ შემთვევაში თუ მომხმარებლის მიერ დასახელებული პასუხი დაემთხვა სისტემაში რეგისტრაციისას მითითებულ მონაცემებს ოპერატორის მიერ მოხდება ტელეფონის ნომრის ან იმეილის ჩანაცვლებაზე ინფორმაციის მიღება და ტრანზაქციების კონტროლის დეპარტამენტში გადაგზავნა მისამართზე:transaction@europe-bet.com ამ ცვლილების განსახორციელებლად.
ზემოთ ხსენებული ცვლილების განხორციელება ასევე შესაძლებელია ინტერნეტ სალაროში მოლარე ოპერატორთან მიმართვის საფუძველზე რომელიც მომხმარებლის მხრიდან დაფიქსირებულ მოთხოვნას აგზავნას იმეილზე:Transaction @europe-bet.com
11. www.europe-bet.com-ზე არსებული ბალანსის მომხმარებლის მიერ არამიზნობრივი და არაკეთილსინდისიერი გამოყენების შემთხვევაში, რაც გულისხმობს ბალანსის ელექტრონული სისტემებითა და სხვა საშუალებებით შევსებას და შესაბამისად არსებული თანხის ნაწილის "ევროპაბეთის" სისტემაში ფსონზე დაუდებლობას, შპს „ჩემპიონები 111“ იტოვებს უფლებას:
- ბალანსის არამიზნობრივი და არაკეთილსინდისიერი გამოყენების გამოვლენილ პირველ შემთხვევაზე: i. იმ მომხმარებელს, რომელსაც ვებ-გვერდზე აქვს თამაშის ისტორია შეუზღუდოს ბალანსით სარგებლობის უფლება 48 საათის განმავლობაში.
ii. იმ მომხმარებელს რომელსაც ვებ-გვერდზე არ აქვს თამაშის ისტორია, თანხის გატანის მომენტში დააკისროს პირგასამტეხლო გატანილი თანხის 10%-ის ოდენობით და სამუდამოდ დაბლოკოს იგი.
- ბალანსისი არამიზნობრივი და არაკეთილსინდისიერი გამოყენების გამოვლენის მეორე და ყოველ მომდევნო შემთხვევაზე დაეკისროს მომხმარებლის პირგასამტეხლო გატანილი თანხის 10% ოდენობით. კომპანია უფლებას იტოვებს თავისი შეხედულებისამებრ განსაზღვროს მოთამაშის მიერ შემოტანილი თანხების გათამაშების პროცენტულობა მომხმარბელის ისტორიიდან გამომდინარე და ინდივიდუალურად განუსაზღვროს გასათამაშებელი პროცენტი
12. მომხმარებლის სურვილის გათვალისწინებით შპს „ჩემპიონები 111“-ს უფლება აქვს მოთხოვნილი დროით გაყინოს ანგარიში ან/და ახსნას ბლოკი.
13. მომხმარებელს უფლება არ აქვს მოითხოვოს რეგისტრირებული ანგარიშის მონაცემების ან ანგარიშის წაშლა.
14. შპს „ჩემპიონები 111“ იტოვებს უფლებას გააუქმოს/დაბლოკოს ის ანგარიშები რომელზეც ფიქსირდება ტექნიკური ხარვეზი, ან როდესაც მომხმარებელი შემჩნეულია თაღლითობაში და კომპანიის საზიანო ქმედებების განხორციელებაში.
15. შპს „ჩემპიონები 111“ აგრეთვე იტოვებს უფლებას, უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე შეაჩეროს არავერიფიცირებული მომხმარებლების ანგარიშები, მათი მხრიდან პირადი მონაცემების დადასტურებამდე, რაც გულისხმობს პირადობის მოწმობის ან პასპორტის სკანირებული ვერსიის წარმოდგენას.

ბანკის სალაროები