საერთო დებულებები

შესავალი


კომპანია შპს "ჩემპიონები 111", (შემდგომში "კომპანია"), გთავაზობთ რეალური ფულით ვებ-გვერდზე www.europe-bet.com თამაშებში მონაწილეობას. სპორტულ მოვლენებზე ფსონების განთავსებას, მონაწილეობას თამაშებში: პოკერი, კაზინო. შემდეგი დებულებები და პირობები განეკუთვნება თამაშებსა და ფსონებს რალურ ფულზე ("Play For Real" -ს რეჟიმში).


აღნიშნული მომსახურების შეთავაზების პირობები არის/წარმოადგენს სამართლებრივ შეთანხმებას ("შეთანმება") თქვენსა ("მოთამაშე"-სა) და შპს "ჩემპიონები 111"-ს შორის. ჩვენი თხოვნაა, გაეცნოთ ქვემოთ მოყვანილ მომსახურების პირობებს მანამ, სანამ დარეგისტრირდებით www.europe-bet.com ვებ-გვერდზე ან გამოიყენებთ პროგრამულ უზრუნველყოფას ("პროგრამას") რეალურ ფულზე სათამაშოდ.


წინამდებარე წესები ძალაშია მისი გამოქვეყნებისთანავე.